0229 58 12 32
  Niet beschikbaar

Kwaliteit

SecureFeed

SecureFeed

Na succesvolle audits is Grasdrogerij Hartog toegelaten als volwaardig deelnemer van SecureFeed. Hiermee voldoen wij aan alle afspraken die gelden binnen SecureFeed. Onze grondstoffen die wij ingekopen zijn van hoogwaardige kwaliteit en voldoen aan alle eisen die Secure Feed stelt.

Borging van de voedselveiligheid

SecureFeed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. Deelnemers leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen rechtstreeks aan veehouders. SecureFeed ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan. Door het delen van kennis en informatie met ketenpartners en externe partijen, werken de deelnemers aan Secure Feed aan versterking van het risicobewustzijn en de risico-aanpak. Als onpartijdige organisatie is Secure Feed voor voedselveiligheid van diervoeders hét aanspreekpunt voor deelnemers, ketenpartners en externe partijen. SecureFeed draagt bij aan het vertrouwen in voedsel uit dierlijke productieketens.

Skal logo

Skal certificaat

Grasdrogerij Hartog B.V. is in het bezit van een Skal certicifaat. Skal is voortgekomen uit de Stichting Ekomerk Controle die in 1985 werd opgericht om consumenten garanties te bieden voor de biologische herkomst van land- en tuinbouwproducten. De biologische productie is in Nederland de laatste jaren flink toegenomen. Momenteel staan ongeveer 1450 biologische boeren en bijna 1000 biologische verwerkers, importeurs, handels- en opslagbedrijven onder toezicht van Skal.

'Biologisch' betekent in wezen: zo natuurlijk mogelijk tot stand gekomen, met zo min mogelijk kunstgrepen. In de biologische landbouw worden daarom geen kunstmest en geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Daarnaast worden dieren onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden gehouden, ook wat hun voeding betreft. Verder worden geen genetisch gemodificeerde organismen toegepast.

Om een product "biologisch" te mogen noemen, moet de productie aan bepaalde wettelijke regels voldoen. Op de naleving daarvan vindt toezicht plaats. Biologische producten zijn niet alleen herkenbaar aan de aanduiding "biologisch", maar vaak ook aan een keurmerk.

Skal

Skal controleert biologische landbouwbedrijven, fabrikanten en importeurs (van buiten de EU). Ze doet dat in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voor de biologische productie in de lidstaten van de EU, dus ook in Nederland bestaat namelijk wettelijke (overheids)regelgeving. Inspectie bestaat uit bedrijfsbezoeken, monsternames en administratieve beoordelingen. Skal voert het merendeel van de bedrijfsbezoeken en monsternames niet zelf uit maar laat dat doen. Onder certificatie verstaat men de uiteindelijke beslissing of een onderneming met recht de aanduiding “biologisch” op de producten mag voeren. Voldoet men aan alle eisen dan ontvangt de onderneming een bewijsstuk, het certificaat.

Grasdrogerij Hartog staat bij SKAL ingeschreven onder bedrijfsnummer 001195.

Download hier ons Skal certificaat

Gmp logo

GMP+ certificaat

Grasdrogerij Hartog B.V. is in het bezit van een GMP+ certificaat en HACCP. De richtlijnen die voortkomen uit deze certificaten hebben betrekking op de kwaliteit, veiligheid en procesbeheersing van de voeders die door Grasdrogerij Hartog B.V. geproduceerd worden.

Download hier ons GMP+ certificaat

Wat is GMP+?

GMP staat voor ‘Good Manufacturing Practices’ (goede wijze van produceren). In 1992 is het huidige GMP+ Feed Certification scheme daarmee gestart. Daarna heeft het zich ontwikkeld tot een volwaardig certificatieschema door integratie van ISO kwaliteitmanagementeisen, HACCP en andere elementen.
De + staat voor de integratie van HACCP: ‘Hazards Analysis and Critical Control Points’.
De basis van de GMP+ systematiek wordt mede bepaald door een continue verbetering volgens het principe van de Deming-cirkel ‘Plan, Do, Check, Act’: noteren wat ik doe, doen wat ik genoteerd heb en het bewijs leveren dat ik het effectief heb gedaan.

Het GMP+ Feed Certification scheme geeft niet alleen voorwaarden met betrekking tot productiefaciliteiten van diervoeders, maar ook voor opslag, transport, personeel, procedures, documentatie en dergelijke. Samen met haar partners stelt GMP+ International op transparante wijze duidelijke voorwaarden, zodat diervoederveiligheid en duurzaamheid worden gegarandeerd en certificatie-instellingen onafhankelijke audits kunnen uitvoeren. GMP+ gecertificeerde bedrijven worden ondersteund met nuttige en praktische informatie, zoals diverse databanken, nieuwsbrieven, vraag & antwoordlijsten, cursussen en seminars.

Met ruim 13.400 participerende bedrijven in meer dan 70 landen is GMP+ International een wereldwijde toonaangevende speler op de markt van feed safety assurance certification. Een GMP+ certificaat zorgt voor een kwalitatieve verdieping voor elke ondernemer die in aanraking komt met de internationale diervoederindustrie.

Download hier ons GMP+ certificaat

FaLang translation system by Faboba

Gerelateerde producten

Hartog reviews - Klantervaringen

Actie

Actie

Actie

Actie

Actie

Actie

Actie

Actie

Actie

Actie

Actie

Actie

Actie

Actie

Actie

Actie

Actie

Actie